Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

AutoShkolla Shqiptare Shqipëri

Testet përmbajnë 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Ndërtimi i strukturës së testit përfshinë të gjithë programin teorik dhe kontrollin e plotë të njohurive me të rëndësishme për drejtimin e mjetit.

Rrugët, trafiku dhe sinjalet horizontale: 1 pyetje
Sinjalet Rrugore dhe rregulllat e përparësisë: 5 pyetje
Mjetet rrugore dhe drejtimi i tyre : 1 pyetje
Normat e sjelljes në rrugë dhe përgjegjësia: 5 pyetje
Elementët mekanike që lidhen me sigurinë e drejtimit të mjetit dhe mbrojtjen e ambientit: 1 pyetje

Pyetjet përzgjidhen nga nje bazë të dhënash pyetjesh të shpallura zyrtarisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR) - Republika e Shqipërisë.
Ndalohet çdo lloj forme e publikimit, kopjimit dhe shpërndarjes pa autorizimin e DPSHTRR-së.

Shqipëri